🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Budkovce

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
522376001 1
522376002 2