🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Vtáčkovce

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
522163001 1