🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Veľká Ida

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
522147001 1
522147002 2
522147003 3