🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Ploské

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
521884001 1
521884002 2