🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Opátka

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
521833001 1