🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Olšovany

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
521825001 1