🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Moldava nad Bodvou

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
521698001 1
521698002 2
521698003 3
521698004 4
521698005 5
521698006 6
521698007 7
521698008 8
521698009 9

Unable to display PDF file. Download instead.