🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Kráľovce

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
521612001 1