🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Komárovce

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
521566001 1