🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Chrastné

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie # volicov # hlasov
521477001 1 0 0