🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Družstevná pri Hornáde

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
521345001 1