🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Debraď

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
521329001 1