🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Cestice

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
521272001 1