🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Buzica

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
521264001 1