🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Bohdanovce

Košický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
521205001 1