🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Zubné

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
521116001 1