🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Uličské Krivé

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
520942001 1