🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Ulič

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
520934001 1