🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Topoľovka

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
520896001 1