🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Sukov

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
520853001 1