🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Stakčínska Roztoka

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
520811001 1