🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Porúbka

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
520667001 1