🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Oľšinkov

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie # volicov # hlasov
520586001 1 0 0