🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Nová Sedlica

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
520551001 1