🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Lieskovec

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie # volicov # hlasov
520446001 1 259 0