🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Koškovce

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
520403001 1