🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Chlmec

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
520268001 1