🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Rokytov pri Humennom

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
520250001 1