🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Hostovice

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
520209001 1