🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Zlaté

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
519979001 1