🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Vyšný Tvarožec

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
519952001 1