🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Stuľany

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
519821001 1