🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Stebník

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
519812001 1