🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Richvald

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
519766001 1