🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Ortuťová

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
519693001 1