🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Mokroluh

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie # volicov # hlasov
519618001 1 0 0