🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Kurima

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
519456001 1