🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Kožany

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
519383001 1