🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Kobyly

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie # volicov # hlasov
519341001 1 0 0