🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Janovce

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
519294001 1