🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Hankovce

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
519201001 1