🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Giraltovce

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
519197001 1
519197002 2
519197003 3