🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Buclovany

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
519103001 1