🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Vaniškovce

Prešovský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
518964001 1