🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Súdovce

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
518841001 1