🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Sudince

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
518832001 1