🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Senohrad

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
518751001 1