🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Čimhová

Žilinský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
518719001 1