🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Michalková

Banskobystrický kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
518654001 1