🇸🇰 KONTROLA VOLIEB 2023

Volebné okrsky v obci Ratkovce

Trnavský kraj

ID Poradové číslo názov miestnosti ulica pokrytie
518620001 1